ວັນທີ:
ທີ່ຢູ່ປັດຈຸບັນ:ໜ້າທຳອິດ > ການຄ້າພາກພື້ນ > ລາຍການຕອບສະຫນອງແລະຣັບສະຫມັກ

ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ ຂົວທາງ ຢູນນານ ຈຳກັດ ຮັບເໝົາໂຄງການຕໍ່ ພາຍນອກ

ແຫຼ່ງທີ່ມາ:  ວັນທີ:

  ທຶນຂຶ້ນທະບຽນຂອງ ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ ຂົວທາງ ຢູນນານ ຈຳກັດ ເປັນເງິນ350ລ້ານຢວນ,ເປັນວິສາຫະກິດຄວບຄຸມຫຸ້ນສ່ວນຂອງຂະ ແໜງການຈະລາຈອນແຂວງຢູນນານ,ມີສິດອະນຸຍາດການທຸລະກິດຕໍ່ ພາຍນອກ,ມີໃບອະນຸຍາດຊັ້ນໜຶ່ງກ່ຽວກັບການຮັບເໝົາໂຄງການສ້າງ ທາງຫຼວງແລະໃບອະນຸຍາດຊັ້ນໜຶ່ງກ່ຽວກັບການຮັບເໝົາຂົວສະພານ,ອຸມົງຕ່າງໆ, ໃບອະນຸຍາດຊັ້ນສອງກ່ຽວກັບການຮັບເໝົາໂຄງການສ້າງ ທາງແລ່ນຍົນແລະໃບອະນຸຍາດຊັ້ນສອງກ່ຽວກັບການຮັບເໝົາໂຄງ ການສ້າງພື້ນຖານໂຄງຮ່າງສາທາລະນະຕົວເມືອງ,ເປັນວິສາຫະກິດດຳ ເນີນການສ້າງຫຼັກໃນຂະແໜງການຈະລາຈອນແຂວງຢູນນານ,ກໍ່ແມ່ນ ວິສາຫະກິດຄວບຄຸມຫຸ້ນສ່ວນທີ່ເປັນກົມກອງທຳອິດກຽມຈະເຂົ້າຕະ ຫຼາດຫຸ້ນຂອງຂະແໜງການຈະລາຈອນແຂວງຢູນນານ. ມີເຄື່ອງອຸປະ ກອນດຳເນີນການສ້າງວິຊາພິເສດແລະອຸປະກອນວັດແທກສຳຫຼວດທີ່ ປະດິດອອກຈາກໂຮງງານປະດິດສ້າງເຄື່ອງອຸປະກອນທີ່ລືຊື່ຢູ່ພາຍໃນ ປະເທດແລະນອກປະເທດ, ເຊັ່ນ:ເຄື່ອງອຸປະກອນຄົບຊຸດສ້າງຂົວສະ ພານ,ອຸມົງ,ໜ້າຖະໜົນ,ພື້ນຖະໜົນເປັນຕົ້ນລວມ1000ກ່ວາອັນ(ຊຸດ), ອັດຕາແຮງມ້າລວມ 100 ພັນ ກວ່າກີໂລວັດ, ມີຄວາມສາມາດການຜະ ລິດທີ່ສຳເລັດມູນຄ່າ 2 ຕື້ຢວນຕໍ່ປີຂຶ້ນໄປ.

   ຂອບເຂດທຸລະກິດຫຼັກ:ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງ,ຂົວສະພານ, ອຸມົງ,ຊົນລະປະທານ,ພື້ນຖານໂຄງຮ່າງສາທາລະນະໃນຕົວເມືອງ, ປຸກສ້າງເຮືອນແລະໂຄງການສຳຫຼວດວັດແທກ; ຄົ້ນຄ້ວາປະດິດສ້າງ ແລະໝູນໃຊ້ວັດຖຸໃໝ່, ຄົ້ນຄ້ວາປະດິດສ້າງລະບົບຄວບຄຸມຖະໜົນຫົນ ທາງ, ລົງທຶນໂຄງການຊີວະພາບ,ທີ່ດິນແລະປຸກສ້າງເຮືອນ,ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ, ທ້ອງທ້ຽວ, ອຸດສາຫະກຳຂ່າວສານ; ຮັບເໝົາໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງຫຼວງຢູ່ຕ່າງປະເທດແລະຂາອອກເຄື່ອງອຸປະກອນ,ວັດຖຸທີ່ໃຊ້ໃນ ໂຄງການດັ່ງກ່າວ. ແຕ່ງຜູ້ແຮງງານທີ່ຮັບໃຊ້ໂຄງການຕ່າງປະເທດດັ່ງ ກ່າວອອກເມືອງ.

  ເວບໄຊຂອງບໍລິສັດ: WWW.YNLQ.COM.CN

  

ລິຂະສິດ:South-East Asia & South Asia Infoport    ເລກທີ 09005773 ຢຸນນານ ICP
ອຸປະຖຳເຕັກນິກ: ບໍລິສັດຈົງປາຍສິນປັກກິ່ງ