ວັນທີ:
ທີ່ຢູ່ປັດຈຸບັນ:ໜ້າທຳອິດ > ການຄ້າພາກພື້ນ > ລາຍການຕອບສະຫນອງແລະຣັບສະຫມັກ

ກຸ່ມບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳເຄມີ ຖ່ານຫີນ ຢູນນານ ຈຳກັດ ສະໜອງ ຜະລິດຕະພັນຖ່ານຫີນສະອາດແລະຜະລິດຕະພັນຊະນິດຕ່າງໆ

ແຫຼ່ງທີ່ມາ:  ວັນທີ:

  ກຸ່ມບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳເຄມີ ຖ່ານຫີນ ຢູນນານ ຈຳກັດ ( ຕໍ່ໄປ ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ: ກຸ່ມຖ່ານຫີນ ຢູນນານ)ເປັນກຸ່ມວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ ຂຶ້ນກັບອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ, ແມ່ນສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນເດືອນ 8 ປີ 2010 ໃນຂະນະທີ່ຄະນະພັກແຂວງ,ລັດຖະບານແຂວງຢູນນານປະຕິ ບັດຍຸດທະສາດ“ສະໜັບສະໜູນສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ແລະກຸ່ມໃຫຍ່”. ກຸ່ມຖ່ານຫີນ ຢູນນານມີກົມກອງຂັ້ນລຸ່ມ10ກ່ວາກົມກອງເຊັ່ນ: ກຸ່ມບໍລິສັດຢູນວີ ຢູນນານ ຈຳກັດ,ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນໄຟຟ້າແລະຖ່ານຫີນ ຕົງຢວນ ແຂວງຢູນນານ ຈຳກັດ,ບໍລິສັດພັດທະນາແຫຼ່ງພະລັງງານປອດ ມົນລະພິດ ແຊ້ຟ້າ ຢູນານ ຈຳກັດແລະອື່ນໆ,ມີບໍລິສັດເຂົ້າຫຕະຫຼາຍຫຸ້ນ 1 ບໍລິສັດເຊັ່ນ: ບໍລິສັດຢູນວີ ຢູນນານ ຈຳກັດ. ບັນດາກົມກອງທີ່ຂຶ້ນ ກັບຕົນແມ່ນແຈກຢາຍທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆແຂວງຢູນນານເຊັ່ນ:ນະຄອນຄຸນມິງ,ເມືອງຊີວຈີ້ນ,ຫົງເຫີ,ຈາວທອງເປັນຕົ້ນ.ປະຈຸບັນນີ້ມີກຳມະກອນ50 ພັນກ່ວາຄົນ,ມູນຄ່າຊັບສິນທັງໝົດ32.7ຕື້ຢວນ.

  ປະຈຸບັນນີ້ສະໜອງຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆດັ່ງລຸ່ມນີ້: ຖ່ານຫີນ, ຖ່ານກົກ, ຄາບາໄມ(Carbamide), ແອມໂມເນຍປະສສົມ(Ammonia), ທິມໄມສ໌ແອວ ອີແຢ(Dimethyl ether), ສານເຄມີເມດທິນແອລົກຮົສ (Methyl alcohol), (ammonium nitrite), ໂຊດາ(Sodium carbonate),ສານເບນຊິນ(crude benzol), ໂພລີໄວລີແອວ ແອກໂຮ (polyvinyl alcohol),ວິລີແອວ ໄອແຄແທດ(Vinyl Acetate Hq), ອະລູນີນຽມ(electrolytic aluminium), ຊີມັງ, ຄາວສ໌ຢູມ ກາບິດ (Calcium carbide)ເປັນຕົ້ນລວມມີ 30 ກ່ວາຊະນິດ.

  

ລິຂະສິດ:South-East Asia & South Asia Infoport    ເລກທີ 09005773 ຢຸນນານ ICP
ອຸປະຖຳເຕັກນິກ: ບໍລິສັດຈົງປາຍສິນປັກກິ່ງ