ວັນທີ:
ທີ່ຢູ່ປັດຈຸບັນ:ໜ້າທຳອິດ > ການຄ້າພາກພື້ນ > ໂອກາດການຄ້າ

ຈີນກາຍເປັນຕະຫລາດນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ສິນຄ້າໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງອິນໂດເນເຊຍ

ແຫຼ່ງທີ່ມາ:  ວັນທີ:

 ຂ່າວສານຊິນຮວາ: ລາຍງານໂດຍອ້າງຂໍ້ມູນຈາກກົມສະຖິຕິອິນໂດເນເຊຍ ເປີດເຜີຍວ່າ: ໃນເດືອນສິງຫາປີນີ້ມູນຄ່າການສົ່ງອອກສິນຄ້າຂອງອິນໂດເນເຊຍມີເຖິງ 18 ຕື້ 810 ລ້ານໂດລາ, ໄດ້ສ້າງສະຖິຕິໃຫມ່ສູງສຸດຖ້າທຽບກັບເດືອນພຶດສະພາ ເຊິ່ງມີມູນຄ່າການສົ່ງອອກ 18 ຕື້ 330 ລ້ານໂດລາ. ຈີນກາຍເປັນຕະຫຼາດນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກສິນຄ້າໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງອິນໂດເນເຊຍ.

 ເຈົ້າຫນ້າທີ່ກົມສະຖິຕິອິນໂດເນເຊຍກ່າວວ່າ: ແຕ່ເດືອນມັງກອນຫາເດືອນສິງຫາປີນີ້ມູນຄ່າ

 ການສົ່ງອອກສິນຄ້າຂອງອິນໂດເນເຊຍມີເຖິງ 34 ຕື້ 850 ລ້ານໂດລາ, ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 36,58% ຖ້າທຽບ

 ກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ, ປະຈຸບັນນີ້, ຈີນຍັງແມ່ນຕະຫລາດການສົ່ງອອກຕົ້ນຕໍຂອງອິນໂດເນ

 ເຊຍ, ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີນີ້ ຈີນໄດ້ນຳເຂົ້າສິນຄ້າຈາກອິນໂດເນເຊຍ ທີ່ມີມູນຄ່າ 12 ຕື້ 830 ລ້ານໂດລາ, ຖັດຈາກນັ້ນແມ່ນຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ອາເມລິກາ ແລະ ກໍ່ມີສິນຄ້າຂອງອິນໂດເນເຊຍທີ່ມີມູນຄ່າ 22 ຕື້ 90 ລ້ານໂດລາ ສົ່ງອອກໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆອາຊຽນຂ່າວແຈ້ງວ່າ, ໃນ 8 ເດືອນຕົ້ນປີນີ້, ມູນຄ່າການນຳ

 ເຂົ້າສິນຄ້າ ອິນໂດເນເຊຍມີເຖິງ 114 ຕື້ 840 ລ້ານໂດລາ, ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 30,9% ຖ້າທຽບກັບໄລຍະ

 ດຽວກັນຂອງປີກາຍ. ປະເທດນຳເຂົ້າໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງອິນໂດເນເຊຍ ຍັງແມ່ນຈີນ, ເຊິ່ງມີມູນ ຄ່າການນຳເຂົ້າ 16 ຕື້ 370 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຖັດຈາກນັ້ນແມ່ນຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສິງກະໂປ.

 

[ຕາຕະລາງເນື້ອໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ]

  ລິຂະສິດ:South-East Asia & South Asia Infoport    ເລກທີ 09005773 ຢຸນນານ ICP
  ອຸປະຖຳເຕັກນິກ: ບໍລິສັດຈົງປາຍສິນປັກກິ່ງ