ວັນທີ:
ທີ່ຢູ່ປັດຈຸບັນ:ໜ້າທຳອິດ > ການຄ້າພາກພື້ນ > ໂອກາດການຄ້າ

ຈີນວ່າງແຜນຈະເຊັນສັນຍາກັບສະມາຄົມອາຊຽນ: ການຊຳລະສະສາງດ້ວຍເງິນຈີນ

ແຫຼ່ງທີ່ມາ:  ວັນທີ:

  ລັດຖະບັນຈີນວ່າງແຜນຈະເຊັນສັນຍາກັບສະມາຊິກ(10 ປະເທດ) ຂອງສະມາຄົມປະຊາຊາດອາຊຽນຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້(ASEAN) ກ່ຽວກັບ ການຊຳລະສະສາງລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ ດ້ວຍເງິນຈີນ.

  ຕາມຄົນກ່ຽວຂ້ອງແນະນຳວ່າ: ອາຊຽນເປັນຜູ້ຮ່ວມມື ລະດັບ 3 ໃນການຄ້ານຂອງ ສປ ຈີນ ກິດຈະການທີ່ຈະເຊັນສັນຍາຂໍ້ຕົກລົງໃນການຊຳລະສະສາງດ້ວຍເງິນຈີນ ຈະເປັນພື້ນຖານຂອງ ການນຳໃຊ້ເງິນຈີນເປັນເງິນທາງກາງການຄ້າ ໃນຄອບເຂດອາຊຽນຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ຫຼັງຈາກໄດ້ເຊັນສັນຍາດັ່ງກ່າວນີ້ແລ້ວ ລັດຖະບັນ ຈີນ ຈະ ປຶກສາຫາລືກັບສະມາຊິກອາຊຽນ ເຊັນສັນຍາການແລກປ່ຽນເງິນຕາອີກດ້ວຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດຕ່າງປະເທດມີສິດການຊຳລະສະສາງດ້ວຍເງິນຈີນໃນສາຂາທະນາຄານຈີນໃນປະເທດຕົນເອງ ບໍ່ຈຳເປັນຜ່ານທະນາຄານທີ່ຢູ່ໃນຮົງກົງ.

  ປະຈຸບັນນີ້ ລັດຖະບັນຈີນໄດ້ເຊັນສັນຍາການແລກປ່ຽນເງິນຕາ ກັບ ອິນໂດເນເຊຍ ມາເລເຊຍ ແລະ ສິງກາໂບແລ້ວ. ຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ແນະນຳວ່າ: ສັນຍາການແລກປ່ຽນເງິນຕາ ລະຫວ່າງ ປະເທດຈີນ ກັບ ສະມາຊິກອາຊຽນ ຈະຄາດເຊັນໃນທ້າຍປີນີ້ ຫຼື ຕົ້ນປີໜ້າ.

  

[ຕາຕະລາງເນື້ອໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ]

    ລິຂະສິດ:South-East Asia & South Asia Infoport    ເລກທີ 09005773 ຢຸນນານ ICP
    ອຸປະຖຳເຕັກນິກ: ບໍລິສັດຈົງປາຍສິນປັກກິ່ງ