ວັນທີ:
ທີ່ຢູ່ປັດຈຸບັນ:ໜ້າທຳອິດ > ຂ່າວສານ

ການຜະລິດເຂົ້າເປືອກປີນີ້ ຕ້ອງບັນລຸ 3,6 ລ້ານໂຕນ

ແຫຼ່ງທີ່ມາ:  ວັນທີ:

  ໃນປະຈຸບັນ ຊາວກະຊິກອນຫລາຍທ້ອງຖິ່ນ ພວມຂຸ້ນຂ້ຽວມ້ຽນມັດເຂົ້ານາແຊງຂອງຕົນ ຊຶ່ງຄາດວ່າ ຈະໃຫ້ສຳເລັດໃນທ້າຍເດືອນພຶດສະພາ ນີ້ ໃນເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 109.374 ເຮັກຕາ ດ້ວຍສະມັດຕະພາບ ສະເລ່ຍ 4,2 ໂຕນ/ເຮັກຕາ ສະເພາະໃນເຂດຈຸດສຸມປະມານ 4,8-5 ໂຕນ/ເຮັກຕາ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ຊາວກະສິກອນຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍ ກໍໄດ້ຫັນໄປປູກພືດລະດູແລ້ງຊະນິດຕ່າງໆ ທີ່ໃຊ້ນ້ຳໜ້ອຍເພື່ອທົດແທນ ເນື້ອທີ່ການຜະ

ລິດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພ ທຳມະຊາດ ອັນເຮັດໃຫ້ການປູກພືດລະດູແລ້ງບັນລຸເຖິງ 146.842 ເຮັກຕາ, ເທົ່າກັບ 109% ຂອງແຜນການ. ຂະນະທີ່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ພວມຂຸ້ນຂ້ຽວ ສະໜອງແນວພັນເຂ້ົາໃຫ້ໄດ້ 60 ພັນ ໂຕນ ເພື່ອຕອບສະໜອງການຜະລິດລະດູຝົນ ປີ 2012ໃຫ້ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍຜະລິດເຂົ້າເປືອກໃຫ້ໄດ້ 3,6 ລ້ານໂຕນ. ດັ່ງນັ້ນ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈຶ່ງໄດ້ອອກຄຳສັ່ງ ເຖິງ ກົມ, ກອງ ແລະ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເພີ່ມທະວີຄວາມເປັນເຈົ້າການ ປຸກລະດົມຊຸກຍູ້ ຊາວກະສິກອນບັນດາເຜົ່າ ເອົາໃຈໃສ່ຜະລິດເຂົ້າເປືອກໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃຫ້ໄດ້ 3,6 ລ້ານໂຕນ ໂດຍ ການຫັນເອົານັກວິຊາການລົງຫາຈຸດສຸມ ກຸ່ມບ້ານ ເພື່ອນຳພາປະຊາຊົນເຮັດຕົວຈິງ ພ້ອມທັງເຜີຍແຜ່ເຕັກນິກ ການຜະລິດໃຫ້ຄອບຄົວຊາວກະສິກອນ ເປັນ ຕົ້ນ: ເຕັກນິກການເຮັດກະເສດສຸມ, ການຕົກກ້າ, ການປັກດຳ, ການໃສ່ຝຸ່ນ ແລະ ອື່ນໆ ຄຽງຄູ່ກັບກການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຜ່ານສື່ຕ່າງໆ. ພ້ອມນີ້ທາງເບ້ືອງ ຊົນລະປະທານ ກໍຕ້ອງກວດກາຄືນ ລະບົບຊົນລະປະທານທີ່ຍັງບໍ່ທັນກໍ່ສ້າງສຳເລັດ, ສ້ອມແປງລະບົບຄອງເໝືອງ, ຈັກສູບນ້ຳ, ລະບົບໄຟຟ້າ, ລະບົບຫົວ ງານເພື່ອ ໃຫ້ການນຳໃຊ້ມີປະສິດທິຜົນ, ສິ່ງສຳຄັນບ່ອນໃດເຄີຍເກີດມີສະພາບນ້ຳຖ້ວມ ກໍໃຫ້ຮີບຮ້ອນຫາວິທີແກ້ໄຂ ດ້ວຍການຫັນໄປເຮັດນານອກລະດູການ ຫລື ປູກພືດເສດຖະກິດຕ່າງໆ ເພື່ອ ແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່

  

ລິຂະສິດ:South-East Asia & South Asia Infoport    ເລກທີ 09005773 ຢຸນນານ ICP
ອຸປະຖຳເຕັກນິກ: ບໍລິສັດຈົງປາຍສິນປັກກິ່ງ