ວັນທີ:
ທີ່ຢູ່ປັດຈຸບັນ:ໜ້າທຳອິດ > ຂ່າວສານ > ຢູນນານຈີນ

ກົມການຄ້າແຂວງຢູນນານ

ແຫຼ່ງທີ່ມາ:  ວັນທີ:

  ກົມການຄ້າແຂວງຢູນນານເປັນຂະແຫນງການປະກອບລັດຖະບານແຂວງທີ່ຣັບຜິດຊອບການຄ້າພາຍໃນປະເທດແລະຕ່າງປະເທດ,ດ່ານແລະການຣ່ວມມືເສດຖະກິດພາຍໃນທົ່ວແຂວງ,ແລະຕໍ່ພາຍນອກມັນຍັງມີຊື່ວ່າກົມການຄ້າເສດຖະກິດກັບປະເທດໃກ້ຄຽງແຂວງຢູນນານແລະຫ້ອງການດ່ານລັດຖະບານປະຊາຊົນແຂວງຢູນນານ.ສ່ວນປະກອບຂອງກົມ

  ການຄ້າມີຄື:ຫ້ອງການ,ພະແນກນິຕິກຳ,ພະແນກການເງິນ,ພະແນກການຄ້າຕ່າງປະເທດ,ພະແນກພົວພັນຕ່າງປະເທດ,ພະແນກທືນຕ່າງປະເທດ,ພະແນກອາຊຽນ,ພະແນກຕະຫລາດ,ພະແນກປະຕິບັດ,ພະແນກທູລະກິດການຄ້າ,ພະແນກກົດລະບຽບ,ພະແນກບໍລິການການຄ້າ,ພະແນກເສດຖະກິດຕ່າງປະເທດ,ພະແນກການລົງທຶນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ,ພະແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ,ຫ້ອງການກົນຈັກໄຟຟ້າ,ພະແນກທ່າເຣືອແລະສະຫນາມບິນ,ພະແນກດ່ານທາງບົກເປັນຕົ້ນ.

  ທີ່ຢູ່:ເລກທີ່175ຖະຫນົນປະກິງຄຸນມິງປະເທດຈິນ

  ລະຫັດໄປສະນີ:650011

  ທີ່ຢູ່ເວບໄຊ: http://www.bofcom.gov.cn

[ຕາຕະລາງເນື້ອໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ]

    ລິຂະສິດ:South-East Asia & South Asia Infoport    ເລກທີ 09005773 ຢຸນນານ ICP
    ອຸປະຖຳເຕັກນິກ: ບໍລິສັດຈົງປາຍສິນປັກກິ່ງ